Chai Bisket Short Stories – యదలో మెదిలిన కథలు (Episode 1)!

వసుమతి… రాజా ఛాతిపైన చేతులు కలిసేలా ఉంచి, ఆ చేతులపైన తన పెదవి కింది బాగాన్ని ఉంచి, పెద్ద కళ్ళతో రాజ వైపు చూస్తూ…
వసుమతి: ఎంతసేపు అలానే చూస్తూ ఉంటావ్ ?
…రాజ నుండి సమాధానం లేదు సరి కదా, కనురెప్ప కదిలితే కనులేదో చెప్తున్నాయ్ అనుకుంటుందేమో అనే సందేహం తో రెప్ప వేయకుండా చూస్తున్నాడు వసుమతిని….
వసు: ప్రతీ రోజు ఇలానే గడిచిపోతుంది. నేనంటే ఎందుకంత మోజు ?
రాజ: మోజు కాదు ప్రేమ.
వసు: ఓహ్! పేరు ఏదైతే ఏమిటి లే. దేనికోసం నా దగ్గరికి వస్తున్నావ్ ?
రాజ: ప్రేమ కోసం.
వసు: అందరూ నా వద్దకు అందుకే వస్తారు. ఒక్కోరిది ఒక్కో రకం ప్రేమ. ఈ శరీరం పైన కదా ప్రేమైనా మరేదైనా.
రాజ: కాదు. నీకు తెలిసింది ప్రేమ కాదు, ప్రేమ తెలిసిన వాళ్ళు ఇప్పటివరకు నీ దగ్గరికి వచ్చినట్టు లేరు.
వసు: నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ప్రేమ కోరుకోవటం నీ పిచ్చితనం.
రాజ: ప్రేమ మనసుకి సంబంధించింది. శీలం మనసుది కాని శరీరానిది కాదు. నువ్వు నచ్చి ఈ పని చేయటం లేదు కదా.
వసు: నిజమే, నీలాంటి వాడిని ఇంత వరకు చూడలేదు. మృగాల్లా తప్ప మనుషుల్లా ప్రవర్తించిన వారు చాలా తక్కువ. రెప్పమూయకుండా నన్ను చూడటం వలన నీకేం వస్తుంది.
రాజ: ఆనందం, రోజంతా నేను ఎదురుచుసేదే ఈ క్షణాల కోసం.
వసు: ఇంత సొమ్ము ఖర్చు చేసి ఈ ఆనందాన్ని కోరుకోవటం నీ అమాయకత్వం.
రాజ: కాదు, అనురాగం. ఖర్చు చేయటం లేదు, అపరాధ రుసుము చెల్లిస్తున్నాను నీ సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నందుకు.
వసు: మాటలు బాగా నేర్చావు. నీ సమయం, సొమ్ము వృధా అవ్వటం తప్ప నీకేం ఉపయోగం ఉండదు. ఖర్చు చేసిన సోమ్మకు తగిన సుఖాన్ని కుడా పొందటంలేదు నువ్వు.
రాజ: సుఖం వద్దు, సంతోషం కావాలి. నిన్ను ఈ మురికి కూపం నుండి తీసుకెళ్ళిపోతాను, నాతో వచ్చేయ్!
వసు: నేను పుట్టిందే ఇక్కడ.
రాజ: తామర కూడా మురికిలోనే పుడుతుంది.
వసు: మురికిలో పుట్టే ప్రతీది తామర కాదు.
రాజ: నిజమే! కానీ నువ్వు తామారవే కదా.
వసు: మురికిలో తామర పెరుగుతుందని, దాన్ని అందుకోవాలనే తొందరలో నువ్వూ ఆ కూపంలోనికి వస్తున్నావు ఎందుకని ?
రాజ: ఎప్పటికైనా తామర దొరుకుతుందన్న ఆశతో.
వసు: దొరికితే ఏం చేస్తావ్ ?
రాజ: ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పూజ గదిలో పెట్టి పూజిస్తా.
వసు: తామరని పూజలో వాడతారు కాని తామరని పూజించే వెర్రివాల్లెవరుంటారు ?
రాజ: నా పూజ గదిలో తామరే పూజ్యురాలు.
వసు: ఆహా! మరుసటి రోజు అయ్యేప్పటికి వాడిపోతుంది, వాసన పోతుంది. అప్పుడు మరో తామరని వెతుక్కుంటావ్. ఈ మాత్రానికి ప్రేమ అనురాగం అనే పిచ్చి ప్రేలాపనలు ఎందుకు.
రాజ: వాడిపోయిన తామరతో పాటు రోజు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. నా జీవితం అనే రోజులో, పూజా గదిలాంటి నా హృదయంలో, తామర లా ఉండిపోతావా ?
…వసు కంట్లో నీటితో…
వసు: నీతో రావాలని నాకూ ఉంది, కాని…రాలేను.
రాజ: నీకు, మీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్పు ఇచ్చి తీసుకెళ్తా.
వసు: నా వద్దకి వచ్చేవారికి నేను కావాలి, మా వాళ్ళకి నా కోసం ఇచ్చే సొమ్ముకావలి, ఆ ఇద్దరి మధ్యలో నా గురించి ఎవడికి కావలి. ఈ విషయం మర్చిపో, సరే సమయం అయిపోతుంది నేను వెళ్తాను మరి.
రాజ: కాని…నీకోసం నేను రోజూ రాగాలను.
వసు: దేనికోసం ?
రాజ: ప్రేమకోసం.
వసు: సరే…మళ్ళీ రేపు వస్తాను.
…వసు వెళ్ళిపోయింది రాజాని చూస్తూ…

If you wish to contribute, mail us at admin@chaibisket.com

comments

Tags: ,