37 Quirky & Rib-Tickling Cartoons By Prabhakar Garu That’ll Surely Make Your Day!

 

ప్రభాకర్ గారు 7th క్లాస్ నుండే కార్టూన్స్ వెయ్యడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటివరకు సాగిన ప్రయాణంలో తన సమకాలిన కార్టూనిస్ట్ ల నుండి బాపు గారి వరకు ప్రభాకర్ గారు ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ప్రభాకర్ గారికి ఈనాడు విపుల, ఆంధ్రజ్యోతి నవ్యలతో పాటుగా కొన్ని మ్యాగజైన్ లో వచ్చే కార్టూన్స్ కు ఎందరో అభిమానులున్నారు. కొంటెతనాననికి పెట్టింది పేరైన ఆయన కార్టూన్స్ లో కొన్ని..


 

1.


 

2.


 

3.


 

4.


 

5.


 

6.


 

7.


 

8.


 

9.


 

10.


 

11.


 

12.


 

13.


 

14.


 

15.


 

16.


 

17.


 

18.


 

19.


 

20.


 

21.


 

22.


 

23.


 

24.


 

25.


 

26.


 

27.


 

28.


 

29.


 

30.


 

31.


 

32.


 

33.


 

34.


 

35.


 

36.


 

37.


 

If you wish to contribute, mail us at admin@chaibisket.com

comments

Tags: , , , , , , , , , , , ,