This Guy’s Letter To His Parents On His 25th Birthday Will Make You Emotional!

 

ప్రియాతిప్రియమైన, గౌరవనీయులైన, పూజనీయులైన, ప్రాణ సమానులైన , మీ గురించి చెప్పడానికి నాకు ఏ విశేషణాలు దొరకట్లేదు . అందుకే నేరుగా విషయంలోకి వోచేస్తా…

ముందుగా అమ్మా నాన్న కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు . ఇదేంటి ఇవాళ నా పుట్టినరోజైతే మీకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నానేమిటి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా ? ?? నా పుట్టిన రోజంటే , తల్లిదండ్రులుగా మీరు పుట్టింది కూడా ఈరోజే కదా . పాతిక సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రపంచం లోకి నన్ను తీసుకొచ్చారు,దానికి తొమ్మిది మాసాల ముందు ఒక చిన్న నలుసుగా ఉన్నప్పటి నుంచే నా మీద ఎంతో ప్రేమ ,ఆప్యాయతలు చూపించారు. ఎదో జన్మలో చేసిన పుణ్య ఫలం వల్ల ఆ దేవుడు నాకు మిమ్మల్ని తల్లిదండ్రులుగా ఇచ్చి గొప్ప వరాన్ని ప్రసాదించాడు. ఎంత అదృష్టమో నాది.

ఈ పాతికేళ్ళు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ఆనందాలు ,మర్చిపోలేని అనుభవాలు, మళ్ళీ రాని అనుభూతులు నాకిచ్చారు . రోజూ సైకిల్ మీద నన్ను స్కూల్లో దింపడం,కొత్త కొత్త బట్టలు వేసి ఫోటోలు తీయడం, ఆడపిల్ల అలంకరణ చేసి మీ ముచ్చట తీర్చుకోవడం . అంతా నిన్న మొన్న లానే ఉంది. నేను నవ్వితే ఆ ఆనందం మీ కళ్ళలో కనిపించేది .నేను ఏడిస్తే భాదంతా మీ మోహంలో ఉండేది . నన్ను కొడితే రోజంతే మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకునేవాళ్ళు . నన్ను ఎవరైనా మెచ్చుకుంటే మీరు పొంగిపోయేవారు . మీకెన్ని ఇబ్బందులున్నా అవేవి నాకు తెలీనివ్వలేదు . మీకెన్ని భాధలున్నా నాకెప్పుడూ ఆనందాన్నే పంచారు . మీరు పస్తులున్నా నాకు పరమాన్నం పెట్టారు . అవస్థలెన్నో పడి నాకోసం ఆస్తులు కూడబెట్టారు. మీ రెక్కల కష్టం నా ఈ జీవితం మీ త్యాగాల ఫలితం నా రేపటి భవిష్యత్తు . నా ఆశయాల సౌధానికి పునాదులు మీరయ్యరు . నేను ఆకాశానికి ఎక్కుతానంటే , నిచ్చెనలా మారతారు . అమ్మా , నాకు చదువు చెబుతూ గురువు అయ్యావు,జోల పాడుతూ గాయనివి అయ్యావు . జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ వి అవ్వగలవు . ఏదైనా చిన్న కష్టమొస్తే చెప్పుకునే నేస్తానివి అవుతావు . నాన్నా, నాకోసం దేనినైనా ఒదులుకోగలవు, నేను గెలవడం కోసం ఓడిపోగలవు . నా వెనకే ఉంటూ నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంటావు . అసలెలా వీలవుతుంది మీకు . ఏమి ఆశించకుండా , ఇంత ప్రేమ పంచడం మీవల్లే అయ్యింది. ఒక్కోసారి సిగ్గేసేది నన్ను చూసి నాకే,అసలింత ప్రేమ కి నేను అర్హుడినేనా అని. అప్పుడప్పుడు భయమేసేది ,మీరిద్దరూ లేకుండా నేను ఎలా బతికేది అని . అసలు నేనేమి చేసానని నా మీద ఇంత వాత్సల్యం. నా వల్ల ఎన్నో సూటిపోటి మాటలు భరించారు , అవమానాలు తప్పలేదు నావల్ల. నేనెప్పుడూ మీకు వడ్డీ పెరిగే అప్పులనే ఉన్నానే తప్ప విలువ పెరిగే ఆస్తిలా ఉండలేదు .

ప్రపంచం నాలోని పరాజితుడిని చూస్తే , మీరు మాత్రమే నాలో ఓ విజేత ఉన్నాడని గుర్తించింది . నేను కూడా నన్ను నమ్మనంతగా మీరు నన్ను నమ్మారు . ఓటములతో సతమతమౌతుంటే , ఓపికతో నా పక్కనే ధైర్యం చెబుతూ నిల్చున్నారు . నేను గెలిచాక నాకంటే ఎక్కువ మురిసిపోయారు. బాధైనా, భయమైన, వేడుకైన , వేదనైనా నాతో ఉన్నది ఉండేది మీరు మాత్రమే . ఎగరడానికి రెక్కలు ఇచ్చారు , ఎగిరే స్వేచ్ఛనిచ్చారు, దేనినైనా ఎదుర్కోగల ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు.

మీ ఋణం నేను తీర్చలేను, జన్మని, జీవితాన్ని, జీవితానికో ఆశయాన్ని, ఆ ఆశయాన్ని సాదించడానికి మనోధైర్యాన్ని, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇచ్చిన మీకు నేనేమి ఇచ్చుకోలేను. ప్రతీ క్షణం మిమ్మల్ని ప్రేమించడం తప్ప. మరొక్కసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మా నాన్నా , మీకు, నాకు కూడా

ఇట్లు
మీ అబ్బాయి

 

If you wish to contribute, mail us at admin@chaibisket.com

comments

Tags: , , , ,